РУ / RO

Nu a fost găsit nimic

Specificați solicitarea Dvs.

Diverse
toată perioada
slide
Videoclipuri
Smiley a decis să dea un suflu nou piesei "Adeline"

Who is who
Celebrul umorist rus Ghenadii Hazanov a fost internat în spital

Videoclipuri
Marshmello şi Halsey au lansat videoclipul oficial al piesei "Be Kind"

Seriale
Creatorii lui "Westworld" transformă jocurile Fallout într-un serial

Trailer
Liam Neeson joacă alături de fiul său în noul film - "Made in Italy"

Școala Contabilului Profesionist
15 iunie

Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”.

PROGRAM
(80% practică și numai 20% teorie)
Modulul I- Bazele contabilității (24)
- Obligațiile și drepturile entității privind ținerea contabilității și raportarea financiară
- Caracteristica și clasificarea elementelor contabile
- Contul contabil și dubla înregistrare
- Organizarea contabilității în cadrul entității
- Raportarea financiară a entității – situațiile financiare individuale
- Noțiuni generale privind sistemul fiscal din R.Moldova

Modulul II - Contabilitatea entității+1C v. 8.3. (106)
Contabilitatea și raportarea financiară a imobilizărilor 
- Contabilitatea imobilizărilor necorporale
- Contabilitatea mijloacelor fixe: intrarea, amortizarea, deservirea și reparația, ieșirea, inclusiv transmiterea în locațiune operațională.

Contabilitatea și raportarea financiară a stocurilor
- Contabilitatea materii prime și materiale de bază
- Contabilitatea combustibilului
- Contabilitatea anvelopelor și acumulatoarelor
- Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată - Contabilitatea producției în curs de execuție și produselor
- Contabilitatea mărfurilor
- Legătura între facturile fiscale de intrare și Registrul de procurări

Contabilitatea și raportarea financiară a numerarului 
- Contabilitatea numerarului în casierie
- Modul de întocmire a Registrului de casă - Obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și control
- Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională și valută străină
- Contabilitatea altor conturi bancare

Contabilitatea și raportarea financiară a creanțelor 
- Contabilitatea creanțelor comerciale și avansurilor acordate
- Contabilitatea creanțelor bugetului
- Legătura între facturile fiscale de ieșire și Registrul de livrări
- Contabilitatea creanțelor ale personalului
- Contabilitatea altor creanțe
- Semnificația creanțelor compromise

Contabilitatea și raportarea financiară a datoriilor 
- Contabilitatea datoriilor financiare
- Obligativitatea prezentării informației privind împrumuturile contractate - Contabilitatea datoriilor comerciale
- Semnificația datoriilor compromise
- Contabilitatea datoriilor față de personal
- Contabilitatea datoriilor privind asigurările
- Contabilitatea datoriilor față de buget
- Obligativitatea prezentării informațiilor privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii calculate – forma IPC 18
- Semnificația Declarației privind TVA

Raportarea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare 
- Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor
- Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate curente
- Determinarea și reflectarea diferențelor de curs valutar
- Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri
- Completarea formularelor situațiilor financiare individuale 

Contabilitatea și raportarea financiară a capitalului propriu 
- Contabilitatea capitalului social, neînregistrat și prime de capital
- Contabilitatea rezervelor
- Contabilitatea utilizării profitului net
- Reformarea bilanțului

Formator: Galina Bădicu
- Conferențiar univ. ASEM.
- Anterior contabil șef la NANUNA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL.
- Trainer PROACTIVE Consulting.

Începe:
15 Iunie(3 luni)
Luni, miercuri, vineri 14:00-17:00 

Investiție:
3990 lei până pe 7 Iunie
4490 lei din 8 Iunie

Data și timpul:
Locul:ONLINE
Contacte:3990 Lei
Bilete:+37379882882 | +37376095999
Videoclipuri
Smiley a decis să dea un suflu nou piesei "Adeline"

Who is who
Celebrul umorist rus Ghenadii Hazanov a fost internat în spital

Videoclipuri
Marshmello şi Halsey au lansat videoclipul oficial al piesei "Be Kind"