Recreere și divertisment

Rezervația Naturală Codrii

Lazova,
PlaceImage

Rezervația prezintă un element de identificare pentru neamul nostru – cea mai veche și bogată rezervaţie ştiinţifică din Moldova. După frumuseţe, Codrii nu cedează regiunilor muntoase ale Crimeii şi Caucazului.

Ca suprafață, ocupă o treime din teritoriul Moldovei, însă cea mai atractivă parte se consideră zona centrală. Aprecierea internațională clasează landșaftul ca un depozit al genofondului pădurilor central europene.

Distanța de or. Chișinău: 60 km 

Adresa: s. Lozova, raionul Străşeni  

Creată în anul 1971, este prima rezervație din R. Moldova cu statut de unitate științifică. Rolul ei este de a conserva tipurile de păduri caracteristice pentru Podişul Central al Moldovei și de a proteja vegetația silvică (păduri de gorun, carpen, frasin, stejar, fag), reprezentativă pentru pădurile de foioase central-europene.

Ocupă o suprafaţă de 5177 ha şi este un adevărat depozit al genofondului pădurilor caracteristice Europei Centrale. Pentru spațiul moldav, Codrii sunt un fenomen național unical. Aici sunt luate sub protecţie circa 1000 specii de plante, 43 specii de mamifere, 145 specii de păsări, 7 specii de reptile, 10 specii de amfibii şi peste 10 mii specii de insecte.

Aici pot fi admirate plante care au ajuns la noi încă din epoca glaciară, aici se pot deosebi ciupercile toxice de cele comestibile, putem studia tot soiul de păsări, printre care şi cucul, care ne numără anii, tot soiul de mamifere. Toate acestea se regăsesc în „Muzeul naturii” din incinta rezervației. Aici descoperim lumea fascinantă a florei şi faunei din zona centrală a Moldovei.

Amintim de versurile poetului M. Eminescu: „Împărat slăvit e codrul, neamuri mii îi cresc sub poale, Toate înflorind din mila, Codrului, Măriei Sale..…”, precum și Savantul rus Docuceaev a numit Codrii moldoveneşti ,,Elveţia basarabeană''- fapt ce provoacă doar mîndrie pentru noi, locuitorii acestui meleag. Natura de aici impresionează prin abundența de forme, specii și întinderea masivă.